مقررات ملی ساختمان – مبحث اول – تعاریف

1399-05-12 0 نظرات
مقدمه مبحث اول مقررات ملّی ساختمان تحت عنوان تعاریف، در قالب یکی از مجموعه ...
ادامه مطلب

مقررات ملی ساختمان – مبحث سوم – حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق

1399-05-12 0 نظرات
مقدمه محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش‌سوزی از ابعاد ایمنی جانی، مالی و منافع ملی ...
ادامه مطلب

مقررات ملی ساختمان – مبحث چهارم – الزامات عمومی ساختمان

1399-05-12 0 نظرات
مقدمه سومین نسخه بازنگری مبحث الزامات عمومی مقررات ملی ساختمان ایران در شرایط خاصی ...
ادامه مطلب