مقررات ملی ساختمان – مبحث دوم – نظامات اداری

1399-05-12 0 نظرات

مقدمه

از زمان تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374 و آئین نامه اجرایی آن در سال 1375 ، آیین نامه و شیوه نامه‌های متعددی در زمینه موضوعات مرتبط با اجرای آنها وضع شده است. از محوری‌ترین آیین‌نامه های قانون مذکور که ترتیبات اجرای مقررات ملی ساختمان به موجب آن تعیین می‌شود، آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون است که توسط یک گروه کارشناسی متشکل از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، سا زمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری تهران و برخی تشکل های مهندسی تهیه و برای تصویب به هیأت محترم وزیران تسلیم گردید و پس از بررسی های لازم در تاریخ 17/4/83 از تصیب هیات وزیران گذشت.
در این آیین نامه که در 11 فصل تدوین شده است، وظایف تمامی سازمان ها، نهادها و مراجع عهده‌دار کنترل مقررات ملی ساختمان در کشور تعیین و ترتیبات اجرایی آن موکول به شیوه‌نامه هایی گردیده است که باید ظرف مدت 6 ماه تدوین و توسط وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب برسد، به همین منظور وزارت مسکن و شهرسازی ضروری دید که علاوه بر تهیه شیوه نامه های مورد اشاره، سایر شیوه نامه های آیین نامه اجرایی قانون را که در سال های قبل تهیه شده بود هماهنگ با آن، مورد بازنگری قرار داده و یک مجموعه واحدی را به مرحله اجرا بگذارد. مجموعه حاضر که با همکاری نزدیک و تنگاتنگ سازمان نظام مهندسی ساختمان و برخی فرهیختگان دانشگاهی و حرفه ای جامعه مهندسی کشور تدوین گردیده علاوه بر شیوه نامه اجرایی آیین‌نامه ماده 33 و آیین‌نامه اجرایی قانون، بسیاری از ابهامات و مشکلاتی را که در اجرای قانون وجود داشت مرتفع و برای آنها تکلیف روشنی تعیین شده است.
این مجموعه شیوه نامه ها که در هشت فصل تدوین گردیده و حاوی دفترچه اطلاعات فنی ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز می‌باشد ، در تاریخ 18/2/84 به وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مسکن و شهرسازی استان ها و سایر مراجع مربوط جهت اجرا ابلاغ گردید. تا با اجرای مفاد آن توسط همه دست اندرکاران ساختمان و ایجاد هماهنگی لازم بین شهرداری ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان های کشور یک نظام کارآمد ملی برای اعمال مقررات ملی ساختمان و ارتقای کیفیت به وجود آید و با کنترل نمودن نحوه اجرای ساختمان موجبات اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی تمام بهره‌برداران ساختمان فراهم آید و بهره‌وری سهم عظیمی از سرمایه های ملی کشور که در احداث بنا به کار می رود را افزایش دهد.

فهرست مطالب

 • فصل اول :کلیات
  پیشگفتار
  ماده1- تعاریف
  ماده2- اهداف
  ماده3- خدمات طراحی، اجرا، نظارت ساختمان
 • فصل دوم: طراحی ساختمان
  ماده4- طراحی ساختمان
  ماده5- دفاتر مهندسی طراحی ساختمان
  ماده6- طراحان حقوقی ساختمان
 • فصل سوم: اجرای ساختمان
  ماده7- اجرای ساختمان
  ماده8- دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
  ماده9- مجریان حقوقی ساختمان
  ماده10- مجریان انبوه ساز کاربرگ های شماره 1و2و3 انبوه ساز
  ماده11- حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردان های فنی، دیپلمه‌های فنی و معماران تجربی
  ماده12- طرح و ساخت ساختمان توسط مجریان حقوقی یا دفاتر مهندسی اجرای ساختمان
 • فصل چهارم: نظارت ساختمان
  ماده13- نظارت ساختمان
  ماده14- ناظران حقیقی ساختمان
  ماده15- ناظران حقوقی ساختمان
  ماده16- نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و گردش کار معرفی ناظران به صاحب کاران و شهرداری، نحوه دریافت و نظارت، حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ، مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه اشتغال طراحی، اجرا و نظارت ساختمان
 • فصل پنجم: فهرست ‌های قیمت خدمات مهندسی و نحوه عمل به ماده 12 آیین‌نامه اجرایی
  ماده17- نحوه محاسبه حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت موضوع ماده هفده آیین‌نامه اجرایی
  ماده18- نحوه عمل به ماده 12 آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های آن
 • فصل ششم: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
  ماده19- شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، دفترچه اطلاعات ساختمان
 • فصل هفتم: شیوه‌نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11
  آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
 • فصل هشتم: پیوست مربوط به شیوه‌نامه مجریان ساختمان شامل شرایط عمومی قرارداد مجریان ساختمان، شرایط خصوصی قرارداد مجریان ساختمان و قراردادهای همسان مجریان ساختمان

تعاريف: 

اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي روند: 

دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان كه طبق ماده (9) آيين نامه اجرايی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مجوز فعاليت دريافت نموده باشد. 

شخص حقيقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی، كاردان های فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال به كار كاردانی يا تجربی می باشند. 

شخص حقوقی: شركت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی يا خصوصی كه برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال به كار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسكن و شهرسازی باشد. 

مقررات ملی ساختمان  

مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتيب كنترل اجرای آنهاست كه بايد در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها در جهت تأمين ايمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسايش، صرفه اقتصادی، حفاظت محيط زيست و  صرفه جويی در مصرف انرژی و حفظ  سرمايه های ملی رعايت شود.

مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و يكسان لازم الاجرا در سراسر كشور است و بر هرگونه عمليات ساختمانی نظير تخريب، احداث بنا، تغيير در كاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمير اساسی و تقويت بنا حاكم می باشد.

مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها اعم از مسكونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظاير آن است. 

تبصره: در مباحثی كه مقررات ملی ساختمان تدوين نگرديده باشد، تا زمان تصويب، منابع معتبر (به طور ترجيحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذی ربط) ملاک عمل خواهند بود. 

 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.