مقررات ملی ساختمان – مبحث اول – تعاریف

1399-05-12 0 نظرات
مقدمه

مبحث اول مقررات ملّی ساختمان تحت عنوان تعاریف، در قالب یکی از مجموعه مباحث مقررات ملّی ساختمان به منظور آشنایی اولیه مهندسان و دست اندرکاران ساخت و ساز با الزامات، عناوین و بخشی از محتوی مباحث مقررات ملّی ساختمان و همچنین آشنایی با بعضی از تعاریف و اصطلاحات عمومی که در مباحث مذکور مورد استفاده قرار گرفته است، برای اولین بار در کشور تدوین شده است. این مبحث در دو بخش ارائه می‌گردد. بخش اول به کلیات مباحث مقررات ملّی ساختمان و دامنه کاربرد آن‌ها پرداخته است و در بخش دوم، برخی از اصلاحات و تعاریفی که کاربرد آن‌ها در مجموعه مباحث مقررات ملّی ساختمان جنبه عمومیت دارد ارائه گردیده است. در مقابل هر یک از اصطلاحات و تعاریف، شماره‌ای مشاهده می‌شود که بیانگر شماره مبحثی است که اصطلاح مورد نظر در آن مبحث، مورد استفاده قرار گرفته است. بدیهی است برای اطلاع از ضوابط فنی و اجرایی و همچنین آشنایی با تعاریف اختصاصی در هر مبحث، مراجعه به مبحث مربوطه الزامی است. کمیته تخصصی تدوین مبحث اول مقررات ملّی ساختمان، ضمن انجام نظرخواهی‌های متعدد از صاحبنظران و اساتید فن و اعمال نظرات واصله در متن مبحث، آمادگی خود را جهت دریافت نظرات و پیشنهادات به منظور اعمال در بازنگری مبحث و ارتقای آن اعلام می‌دارد.

فهرست مطالب
 • مبحث اول: تعاریف
 • مبحث دوم: نظامات اداري
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمان در مقابل حریق
 • مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان
 • مبحث پنجم: مصالح و فرآورده‌های ساختمانی
 • مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان
 • مبحث هفتم: پی و پی سازی
 • مبحث هشتم: طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی
 • مبحث نهم: طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه
 • مبحث دهم : طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی                                                            
 • مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها                                 
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا                               
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجراي تأسیسات برقی ساختمان‌ها                 
 • مبحث چهاردهم: تأسیسات مکانیکی                                                     
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی                                          
 • مبحث شانزدهم: تأسیسات بهداشتی                                                    
 • مبحث هفدهم:  لوله کشی گاز طبیعی                                                         
 • مبحث هجدهم: عایق بندی و تنظیم صدا                                                 
 • مبحث نوزدهم: صرفه جویی در مصرف انرژی                                          
 • مبحث بیستم: علائم و تابلوها                                                                    
 • مبحث بیست و یکم: پدافند غیرعامل
 • مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها
کلیات مباحث مقررات ملی ساختمان مبحث اول: تعاریف

مبحث اول مقررات ملی ساختمان برای نخستین بار با هدف آشنایی اولیه مهندسان و بهره برداران با موضوعات و دامنه کاربرد و تعاریف به کار برده شده در مباحث مقررات ملی ساختمان تدوین گردیده است. بدیهی است اگرچه در این مبحث به برخی الزامات مقرر در مباحث یاد شده پرداخته شده است لیکن به منظور اطلاع کافی و بهره برداری از محتویات و کلیات هر مبحث، مراجعه به مبحث مربوطه الزامی است. 

مبحث دوم: نظامات اداری

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان نظامات اداری، در مجموع در جهت تنسیق امور مهندسی و خدمات مورد انتظار به منظور رفع ابهامات و مشکلاتی که در اجرای قانون وجود داشت تنظیم گردیده است، در این مبحث ابتدا به تبیین آئین نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سپس به مجموع شیوه نامه های آئین نامه اجرائی مصوب پرداخته شده است و برای هر یک از عوامل مؤثر در ساخت و ساز اعم از دستگاه های اجرائی و عهده دار کنترل، سازمان های نظام مهندسی ساختمان و مراجع صدور پروانه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تکالیف روشنی تعیین گردیده است. 

در مجموعه شیوه نامه ها، کلیه موارد مترتب بر طراحی، اجرا و نظارت ساختمان، متضمن عوامل اجرائی مربوطه، اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاتر مهندسی با تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص یاد شده، تبیین گردیده است. جزئیات مربوط به دفترچه اطلاعات ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی و برخی از شیوه نامه های مرتبط با ساخت و ساز از دیگر موضوعاتی است که در این مبحث مورد توجه واقع شده است.

مبحث سوم: حفاظت ساختمان در مقابل حریق

اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی در ساختمان ها، استفاده از مصالح سـوختنی، توسـعه شـبکه هـای انرژی، برق و گاز و به کارگیری تجهیزات گوناگون سبب افزایش احتمال آتش سوزی در سـاختمان هـا گردیده است و به همین دلیل توجه به موضوع حفاظت ساختمان ها در برابر حریق، امـری الزامـی و اجتناب ناپذیر محسوب می گردد.

در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان تأمین ایمنی لازم جهت “حفظ جان انسان ها” بیش از هر امر دیگری مورد توجه بوده و به همین دلیل اولین بخش این مقررات شامل ضوابط مربوط به “راه های خروج از بنا و فرار از حریق” می باشد که از بیشترین اهمیت و تاثیر در این راستا برخوردار است. همچنین این مبحث با توجه به شرایط فنی، تخصصی و اجرایی موجود در کشور (از نظر وجود مهارت هاي لازم، مصالح، تجهیزات و نیز امکانات اقتصادي کشور) شامل ساختارها، مساحت، تعداد طبقات ،موقعیت و ابعاد ساختمان می باشد.

مبحث چهارم: الزامات عمومی ساختمان 

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان تعیین کننده شکل و نحوه قرارگیری مجاز ساختمان در زمین و فضاهای باز و ضوابط مربوط به تصرف های مختلف و حداقل های الزامی فضاها و تأمین نور و تعویض هوا است. در رابطه با امر ایمنی، مسیرها و جایگاه ها و بازشوهای امدادرسانی، برای شرایطی که حوادثی چون زمین لرزه کارایی دسترس های خروج در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان را دچار مخاطره نموده باشد، مطرح گردیده و تلاش شده تا امکان امدادرسانی به ساکنین را از خارج از ساختمان فراهم سازد. تأمین نور و تعویض هوا در رابطه با هدف های آسایش و بهداشت مطرح گردیده و استفاده مناسب و بهینه از فضاهای داخلی ساختمان و حتی فضاهاي واقع در زیرزمین و … در رابطه با هدف های صرفه اقتصادی و بهره دهی مناسب ضابطه مند گردیده است. 

 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.