مبحث شانزدهم – تأسیسات بهداشتی

1399-02-14 0 نظرات

مصالح : مصالحی که در تأسیسات بهداشتی ساختمان به کار می رود باید طبق استانداردها و مشخصات فنی مندرج در این مبحث و مورد تأیید باشد.

مدارک فنی : نقشه ها و مشخصات فنی که برای تأیید ارائه می شود، باید شامل پلان ها و دیاگرام ها و جزئیات لازم باشد که در آنها قطر و مشخصات لوله ها، جهت جریان سیال در لوله ها، شیب بندی لازم و محل لوازم بهداشتی و دیگر متعلقات لوله کشی توزیع آب سرد و گرم مصرفی، فاضلاب بهداشتی، هواکش فاضلاب و آب باران، نشان داده شده باشد.

فضای نصب لوازم بهداشتی : فضای نصب توالت، دستشویی، دوش، سینک و دیگر لوازم بهداشتی باید روشنایی و تعویض هوا داشته باشد. لوازم بهداشتی و لوله کشی های مربوط به آن ها باید طوری استقرار یابند و نصب شوند که مانع باز و بسته شدن عادی پنجره ها و درها نشوند.

حفاظت لوله کشی : لوله هایی که از زیر یا داخل پی، یا دیوار باربر ساختمان عبور می کنند، باید در برابر شکسته شدن بر اثر بار وارده حفاظت شوند. در این حالت لوله باید در داخل غلاف فلزی قرار گیرد، یا از زیر طاقی ساخته شده با مصالح ساختمانی مقاوم بگذرد. قطر غلاف لوله در داخل پی باید دست کم دو اندازه از قطر لوله بزرگ تر باشد.

حفاظت اجزای ساختمان : اجرای کار و نصب تأسیسات بهداشتی باید با رعایت پایداری و مقاومت سازه ای ساختمان انجام گیرد و مراقبت شود که در جریان اجرای تأسیسات و بهره برداری از لوازم بهداشتی هیچ آسیبی به دیوارها و دیگر اجزای ساختمان وارد نشود.

بازرسی و آزمایش : بازرسی و آزمایش و صدور تأییدیه هر قسمت از تأسیسات بهداشتی باید، پیش از آن که آن قسمت با مصالح ساختمانی پوشانده شود، انجام شود.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.